Pośrednik na rynku nieruchomości: Projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe niekoniecznie opłacalny.

Rada Ministrów przyjęła autopoprawkę do projektu ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, przedłożoną przez ministra rozwoju i technologii. Pośrednik na rynku nieruchomości odgrywa tutaj istotną rolę, ponieważ poprawka dotyczy zakazu „handlowania” cesjami z umów deweloperskich. Wprowadzenie takiej regulacji nie jest w pełni przemyślane, jak się wydaje. Brakuje nam jeszcze przepisów wykonawczych i…