Mieszkania Domy Grunty > Słownik > Szybka sprzedaż nieruchomości

Szybka sprzedaż nieruchomości

  25 paź 2021
szybka sprzedaż nieruchomości

Szybka sprzedaż nieruchomości. O jakich formalnościach nie możesz zapomnieć?

Czy szybka sprzedaż nieruchomości zawsze jest możliwa i się opłaca? Czas potrzebny na sprzedanie lokalu zależy od bardzo licznych zmiennych, nad którymi właściciel nie zawsze jest w stanie zapanować. Wiele zależy m.in. od lokalizacji nieruchomości, zainteresowania, ceny, dojazdu, infrastruktury, komunikacji w pobliżu i innych aspektów, na które zwracają uwagę potencjalni klienci. Szybka sprzedaż nieruchomości w 2020 roku oznaczała finalizację transakcji w mniej niż 100 dni. Jakie jednak formalności musisz dopełnić, aby takie rozwiązanie było w ogóle możliwe?

Formalności, które musisz dopełnić w przypadku szybkiej sprzedaży nieruchomości

Z pewnością każdy właściciel mieszkania czy innego typu lokalu ma świadomość tego, że szybka sprzedaż nieruchomości wiąże się z szeregiem formalności, których trzeba dopełnić. Zaniedbanie ich, odłożenie na później lub zwyczajne niedopełnienie wynikające z niewiedzy, prowadzić może do licznych komplikacji. Te z kolei nieuchronnie wydłużają cały proces szybkiej sprzedaży nieruchomości, ograniczając w znaczny sposób zarówno działania właściciela, jak i potencjalnych klientów.

Najważniejsze jest zawsze ustalenie, jakie kroki będą konieczne do realizacji transakcji. Należy zatem przygotować listę dokumentów, bez których umowa nie będzie mogła zostać podpisana. Oczywiście każdy przypadek jest indywidualny i może wymagać dodatkowych ekspertyz, opinii czy innych formalności. Najczęściej jednak do szybkiej sprzedaży nieruchomości będącej lokalem własnościowym, wymagane są:

  • odpis z księgi wieczystej;
  • zaświadczenie potwierdzające wymeldowanie wszystkich lokatorów (alternatywą jest oświadczenie zawierające termin ich wymeldowania);
  • zaświadczenie o braku zaległości związanych z opłatami eksploatacyjnymi wobec spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej;
  • akt własności nieruchomości;
  • oświadczenie wierzyciela hipotecznego (w przypadku, gdy sprzedawana nieruchomość ma hipotekę).

Formalnie nic nie stoi też na przeszkodzie domknięcia tego typu transakcji w przypadku lokalu z kredytem hipotecznym. W takim przypadku jednak konieczne jest poinformowanie banku o zamiarze sprzedaży oraz odebranie pakietu dokumentów związanych z zaciągniętym zobowiązaniem. Podkreślić tu należy, że właścicielem nieruchomości jest kredytobiorca, może więc on nią swobodnie dysponować, ale jednocześnie jednak prawo do niej jest ograniczone przez hipotekę banku.

Gdzie szybka sprzedaż nieruchomości jest najłatwiejsza?

Zwykle szybka sprzedaż nieruchomości jest zdecydowanie najmniej problematyczna w dużym mieście, gdzie jest wyraźnie większa podaż. Potencjalnych klientów zachęcić tam można np. atrakcyjną ceną, która umożliwi szybsze zamknięcie transakcji. Z drugiej strony znalezienie nabywcy wydłużyć możne np. zły stan lokalu, jego położenie w nieatrakcyjnej dzielnicy czy niesprzyjająca komunikacja miejska. Podstawą jest więc wycena nieruchomości w taki sposób, by oferta była korzystna dla potencjalnych klientów na tle konkurencyjnych propozycji.